KUBÍČEK, Dominik. Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14575. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO