VLASÁK, Bohdan. Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jan Pěček.
Uložit do Citace PRO