DAMBORSKÝ, Petr. Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14590. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Eduard Malenovský.
Uložit do Citace PRO