BEZDĚKOVÁ, Markéta. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO