HOLEC, Pavel. Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Dana Martinovičová.

Uložit do Citace PRO