PROCHÁZKA, Jiří. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14606. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO