VONDRÁK, Pavel. Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radim Blecha.
Uložit do Citace PRO