SEMORÁDOVÁ, Petra. Předpoklady vývoje organizačních struktur [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14632. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.

Uložit do Citace PRO