POLZER, Stanislav. Výpočtová analýza pevnosti a životnosti turbínových lopatek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Přemysl Janíček.
Uložit do Citace PRO