KEMPA, Miloslav. Elektrické zkoušky v diagnostice transformátorů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Martina Šimková.

Uložit do Citace PRO