MATYÁŠ, Petr. Optické příjimače s moderními obvody [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Drexler.

Uložit do Citace PRO