LACKO, Tomáš. Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.
Uložit do Citace PRO