SŮKALOVÁ, Kateřina. Složení mastných kyselin analogů tavených sýrů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14697. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Buňka,, František Buňka,, František.
Uložit do Citace PRO