ŠČUDLOVÁ, Jolana. Analýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkoušky [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14698. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Žídek.
Uložit do Citace PRO