KRKOŠKOVÁ, Petra. EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14699. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ladislav Omelka.
Uložit do Citace PRO