ŠAFAŘÍKOVÁ, Lenka. Radikálové meziprodukty generované štěpením X-H vazeb v různých typech H-donorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ladislav Omelka.
Uložit do Citace PRO