KUDLIČKA, Miroslav. Širokopásmový zesilovač pro čítač [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14703. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Říčný.
Uložit do Citace PRO