KOVALČÍK, Tomáš. Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO