KRATOCHVÍLA, Jiří. Měření parametrů kardiovaskulárního systému (KVS) [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14713. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO