KOVÁČ, Martin. Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14719. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Křivák.
Uložit do Citace PRO