KOBZA, Jaromír. Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.
Uložit do Citace PRO