ZAHRADNÍK, Radek. Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.
Uložit do Citace PRO