DUŠEK, Martin. Řídicí jednotka leteckého motoru - návrh hardware a základní desky [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1476. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.

Uložit do Citace PRO