HRACH, Petr. Posouzení homogenity magnetického pole v tomografu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Hadinec.
Uložit do Citace PRO