STAROSTA, Michal. Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.

Uložit do Citace PRO