COUFAL, Tomáš. Studie vlivu vlastností materiálu na simulaci nárazu hlavy chodce na kapotu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO