JONÁŠ, Pavel. Novostavba rodinného domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14778. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO