VAVREČKA, Lukáš. VLIV PARAMETRŮ VYSOKOTLAKÉHO OSTŘIKU NA KVALITU ODOKUJENÍ [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1478. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Jaroslav Horský.

Uložit do Citace PRO