DRDLA, Adam. CFD simulace proudění rozváděcím mechanismem turbodmychadla [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO