VARGA, Tomáš. Úprava vybraného úseku toku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14781. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miloslav Šlezingr.
Uložit do Citace PRO