DUŠEK, Martin. Návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače ve třídě AB [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14801. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO