ZEMČÍK, Tomáš. Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO