JORDÁN, Jakub. Vliv cílené modifikace topografie na nedostatečně mazaný kontakt [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14814. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO