KOCMANOVÁ, Lucie. Podnikatelský plán [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14822. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO