KOCMANOVÁ, Lucie. Podnikatelský plán [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14822. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO