HERMAN, Jan. Podnikatelská plán pro založení boulder centra [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO