CABALA, Martin. Ekonomika ve virtuálním světě Možnost realizace výuky ve virtuálním světě [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO