MATĚJKA, Lukáš. Indoor robot - lokální navigace [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1484. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO