ŠKVAINOVÁ, Aneta. Přestavba křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO