ŽAJDLÍK, Pavel. Podkrovní RD a prodejna s vegetační střechou [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14867. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Králová.

Uložit do Citace PRO