HOKEŠ, Filip. Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14869. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jiří Kala.
Uložit do Citace PRO