VANKO, Peter. Zakládání od píky - Zakládání na Kojetínsku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Helena Brdečková.

Uložit do Citace PRO