DVOŘÁČEK, Tomáš. Rodinný dům s ateliérem v Brně - Soběšicích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14888. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.
Uložit do Citace PRO