NOVÁK, Lukáš. Optimalizace elektronického obchodu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO