VORÁLKOVÁ, Kateřina. Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14910. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaromír Novák.
Uložit do Citace PRO