SZMEKOVÁ, Michaela. Stavebně technologická etapa zateplení obvodového pláště bytového domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.

Uložit do Citace PRO