KRŇÁVEK, Ondřej. Modelování a analýza stavebních konstrukcí v prostředí ANSYS Workbench [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14921. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.

Uložit do Citace PRO