ŽÁK, Michal. Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14924. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaromír Novák.
Uložit do Citace PRO