JURÁČEK, Martin. Kaskády kotlů a jejich řízení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marian Formánek.
Uložit do Citace PRO