ŠIBOR, Emil. Terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Svoboda,, Ivo Svoboda,, Ivo.

Uložit do Citace PRO