JURČEK, Pavel. Návrh na zlepšení průchodnosti výrobního procesu linky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14937. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO